Helge Schirmer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Schirmer

Helge Schirmer
02.02.2017
Prioritering betyr å si nei til gode tiltak. Som leger har vi ansvar overfor den enkelte pasient, men også for å jobbe for en rettferdig fordeling av ressursene. Velferdsstatens bærekraft i fremtiden...
Helge Schirmer
13.01.2017
Prioritering betyr å si nei til gode tiltak. Som leger har vi ansvar overfor den enkelte pasient, men også for å jobbe for en rettferdig fordeling av ressursene. Velferdsstatens bærekraft i fremtiden...
Helge Schirmer
08.10.2009
Legeforeningens innspill i konfliktsituasjoner begrenser seg ofte til juridisk bistand til legene. Hvis foreningen hadde hjulpet til med forsoningsarbeid før konfliktene eskalerte, kunne man unngått...
Helge Schirmer
08.10.2009
Legeforeningens innspill i konfliktsituasjoner begrenser seg ofte til juridisk bistand til legene. Hvis foreningen hadde hjulpet til med forsoningsarbeid før konfliktene eskalerte, kunne man unngått...
Helge Schirmer
28.02.2001
Arild Bjørndal kritiserte i en kronikk i Aftenposten 15. januar 2001 det medisinske miljø for manglende metodekritikk og bruk av udokumentert kunnskap, eksemplifisert ved den økende bruk av...