Helge Rootwelt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Rootwelt

Stein Bergan, Helge Rootwelt
21.09.2006
Det er lansert en rekke tester for å avklare genetiske forhold av betydning for pasientens legemiddelomsetning og -respons. Vil forventningene til individualisert legemiddelbehandling bli innfridd?...
Per Wiik Johansen, Stein Bergan, Helge Rootwelt, Eli Anne Kvittingen, Hans Erik Rugstad
30.11.2002
Det er så langt karakterisert 18 humane cytokrom P-450 (CYP)-familier, og minst tre av disse er involvert i metabolismen av legemidler (CYP1 – 3) (1). Selv om enzymene finnes i en rekke vev, er det...