Helge Ræder

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Ræder

Helge Ræder, Odd Kildahl-Andersen, Helge Stalsberg
18.10.2007
16 år etter at pasienten fikk diagnosen «benign gammopati» utviklet han en lymfoproliferativ sykdom. Få måneder etter avsluttet behandling for denne tilstanden fikk han sin andre blodsykdom. Funn som...
Helge Ræder, Odd Kildahl-Andersen
10.04.2002
Et godt og gammelt klinisk prinsipp lyder primum non nocere – først og fremst ikke skade. Det er viktig med et edruelig forhold til sikkerhetsmarginene i den behandling man iverksetter, slik at...
Helge Ræder, Odd Kildahl-Andersen
20.02.2002
En mann hadde i omtrent to år vært plaget med smerter i venstre glutealregion, lår og legg ved gange. 55 år gammel ble han i august 2000 innlagt i sykehus med smerter ved bevegelse i høyre legg og...
Helge Ræder, Odd Kildahl- Andersen
28.02.2002
I Tidsskriftet nr. 2/2002 hadde Knut Gjesdal en god, kortfattet og oversiktlig gjennomgang av antikoagulasjonsbehandling ved atrieflimmer (1). Det er gjort en rekke studier som har vist nytten av...
Lise Bjørkhaug, Stefan Johansson, Helge Ræder, Per Medbøe Thorsby, Dag E. Undlien, Oddmund Søvik, Anders Molven, Jørn V. Sagen, Pål Rasmus Njølstad
03.11.2005
Diabetes mellitus er en heterogen gruppe sykdommer karakterisert som kronisk hyperglykemi med forstyrrelse i karbohydrat-, fett- og proteinmetabolismen. Hyperglykemien er forårsaket av defekter i...
Pål R. Njølstad, Jens K. Hertel, Oddmund Søvik, Helge Ræder, Stefan Johansson, Anders Molven
03.06.2010
Diabetes er en heterogen tilstand. Sykdommen klassifiseres som type 1-diabetes, type 2-diabetes, svangerskapsdiabetes og andre typer diabetes, inkludert monogen diabetes. Betegnelsen «monogen...
Helge Ræder, Anders Molven, Pål Rasmus Njølstad
04.09.2012
Ny teknologi gjør at vi kan analysere et enormt antall biologiske variabler i enkeltindivider Figur 1 Strategien som Chen og medarbeidere brukte i jakten på en personlig og total molekylprofil. Til...