Helge Kapelrud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Kapelrud

Helge Kapelrud
07.09.2006
Hos personer med diabetes mellitus er det betydelig økt risiko for underekstremitetsamputasjon sammenliknet med normalbefolkningen. Funn fra enkelte norske fylker viser at risikoen er økt mer enn 30...