Helge Jenssen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Jenssen

Jørgen Holmboe, Kåre Molne, Helge Jenssen
10.11.2001
Gjennom de siste tiår er det blitt økt oppmerksomhet omkring mulige feil i helsetjenesten (1). Det synes vanskeligere både for pasienter og helsepersonell å akseptere at feilvurderinger vil finne...
Helge Jenssen
19.05.2005
Artikkelen av Albrechtsen og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 5/2005 ( 1 ), basert på blant annet en rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering ( 2 ), er viktig. Den flytter noe av...