Helge J. Nordal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge J. Nordal

John A. Wilson, Helge J. Nordal
08.01.2013
The top right shows an anatomical illustration of the ascending reticular activating system, which consists of two parts: the ventral part, which goes through the hypothalamus, and the dorsal, which...
John A. Wilson, Helge J. Nordal
08.01.2013
Øverst til høyre vises en anatomisk illustrasjon av det ascenderende retikulære aktiveringssystemet som består av to deler: det ventrale som går gjennom hypothalamus, og det dorsale som går gjennom...