Helge Dyre Meen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Dyre Meen

Helge Dyre Meen
01.03.2007
I BMJ er det nylig på lederplass argumentert for at leger bør engasjere seg kraftfullt i klimaproblemene ( 1 ). En global oppvarming er i gang, og en vesentlig del av denne skyldes menneskelig...
Helge Dyre Meen
28.06.2007
Jeg takker for tilsvarene i Tidsskriftet nr. 8/2007 fra Knut Erling Moksnes, Torunn Janbu og Charlotte Haug om hva leger kan bidra med i klimaspørsmålet ( 1  –  3 ). De beskriver en rekke tiltak som...
Helge Dyre Meen
17.04.2008
I et innlegg i Tidsskriftet nr. 4/2008 gir Gunnar Saunes ( 1 ) uttrykk for sterk skepsis til FNs klimarapporter, til Al Gores film En ubehagelig sannhet og til en lederartikkel av redaktør Charlotte...
Helge Dyre Meen
12.06.2008
Gunnar Saunes har i to innlegg ( 1 , 2 ) gitt uttrykk for sterk skepsis til FNs klimarapport (IPCC). Han mener blant annet at IPCC gir en uriktig fremstilling av klodens CO₂-omsetning og at CO₂-...
Helge Dyre Meen
10.09.2009
Owen, D. In sickness and in power Illness in heads of government during the last 100 years. 420 s, ill. London: Methuen Publishing, 2008. Pris GBP 25 ISBN 978-0-413-77662-4 Her handler det om hvordan...
Helge Dyre Meen
10.10.2000
Denne artikkelen tar sikte på å gi en oversikt over fysiologiske reaksjoner hos barn og unge under ulike former for fysisk aktivitet. Videre vil man komme inn på mulige konsekvenser av trening for...