Helge Dyre Meen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helge Dyre Meen

Helge Dyre Meen
01.03.2007
I BMJ er det nylig på lederplass argumentert for at leger bør engasjere seg kraftfullt i klimaproblemene ( 1 ). En global oppvarming er i gang, og en vesentlig del av denne skyldes menneskelig...
Helge Dyre Meen
28.06.2007
Jeg takker for tilsvarene i Tidsskriftet nr. 8/2007 fra Knut Erling Moksnes, Torunn Janbu og Charlotte Haug om hva leger kan bidra med i klimaspørsmålet ( 1  –  3 ). De beskriver en rekke tiltak som...
Helge Dyre Meen
12.06.2008
Gunnar Saunes har i to innlegg ( 1 , 2 ) gitt uttrykk for sterk skepsis til FNs klimarapport (IPCC). Han mener blant annet at IPCC gir en uriktig fremstilling av klodens CO₂-omsetning og at CO₂-...
Helge Dyre Meen
17.04.2008
I et innlegg i Tidsskriftet nr. 4/2008 gir Gunnar Saunes ( 1 ) uttrykk for sterk skepsis til FNs klimarapporter, til Al Gores film En ubehagelig sannhet og til en lederartikkel av redaktør Charlotte...
Helge Dyre Meen
10.09.2009
Owen, D. In sickness and in power Illness in heads of government during the last 100 years. 420 s, ill. London: Methuen Publishing, 2008. Pris GBP 25 ISBN 978-0-413-77662-4 Her handler det om hvordan...
Helge Dyre Meen
10.10.2000
Denne artikkelen tar sikte på å gi en oversikt over fysiologiske reaksjoner hos barn og unge under ulike former for fysisk aktivitet. Videre vil man komme inn på mulige konsekvenser av trening for...