Helga Midtbø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helga Midtbø

Helga Midtbø, Asle Hirth, Gunnar Norgård, Gottfried Greve
01.12.2005
Infeksiøs endokarditt har en insidens på 4,2 per 100 000 for befolkningen generelt ( 1 ). Ved flere medfødte hjertefeil er det en betydelig økt risiko for infeksiøs endokarditt. Pasienter med...