Helene Søberg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helene Søberg

Erik Bautz-Holter, Unni Sveen, Helene Søberg, Cecilie Røe
01.02.2007
Ordet rehabilitering brukes i mange sammenhenger, men den egentlige betydningen er å «gjeninnsette i verdighet» ( 1 ). Denne fortolkningen henspeiler på den enkeltes mulighet og behov for å komme...