Helene Helgeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Helene Helgeland er ph.d. og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri ved Avdeling for barn og unges psykiske helse på sykehus, Oslo universitetssykehus. Hun leder Nasjonal kompetansetjeneste for komplekse psykosomatiske tilstander hos barn og unge.

Artikler av Helene Helgeland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media