Helene Helgeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helene Helgeland

Solveig Gjems, Helene Helgeland
03.09.2018
A young boy of upper primary school age was admitted to a paediatric ward with headache, paralysis and reduced general condition. A thorough physical examination was necessary and informative...
Solveig Gjems, Helene Helgeland
03.09.2018
En ung gutt i slutten av barneskolealderen ble innlagt ved barneavdelingen med hodepine, lammelser og redusert allmenntilstand. Grundig somatisk utredning var nødvendig og nyttig. Imidlertid ga den...
Helene Helgeland, Stein Førde
21.03.2017
En god medisinsk vurdering handler ikke bare om å påvise eller avkrefte sykdom, men også om å forstå hva pasienten og pasientens familie trenger. Hos barn med kramper og/eller andre kroppslige...
Helene Helgeland, Stein Førde
01.03.2017
En god medisinsk vurdering handler ikke bare om å påvise eller avkrefte sykdom, men også om å forstå hva pasienten og pasientens familie trenger. Hos barn med kramper og/eller andre kroppslige...