Helene Helgeland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helene Helgeland

Helene Helgeland, Maren Østvold Lindheim, Trond H. Diseth, Per A. Brodal
04.05.2021
The effect of clinical hypnosis is now so well documented across several conditions that it should be part of the treatment offered to many patients – both adults and children. Its...
Helene Helgeland, Maren Østvold Lindheim, Trond H. Diseth, Per A. Brodal
30.04.2021
Effekten av hypnose i behandling av flere tilstander er nå så godt dokumentert at hypnose bør inngå som en del av behandlingstilbudet til en rekke pasientgrupper – både voksne og barn. Implementering...
Solveig Gjems, Helene Helgeland
03.09.2018
A young boy of upper primary school age was admitted to a paediatric ward with headache, paralysis and reduced general condition. A thorough physical examination was necessary and informative...
Solveig Gjems, Helene Helgeland
03.09.2018
En ung gutt i slutten av barneskolealderen ble innlagt ved barneavdelingen med hodepine, lammelser og redusert allmenntilstand. Grundig somatisk utredning var nødvendig og nyttig. Imidlertid ga den...
Helene Helgeland, Stein Førde
21.03.2017
En god medisinsk vurdering handler ikke bare om å påvise eller avkrefte sykdom, men også om å forstå hva pasienten og pasientens familie trenger. Hos barn med kramper og/eller andre kroppslige...
Helene Helgeland, Stein Førde
01.03.2017
En god medisinsk vurdering handler ikke bare om å påvise eller avkrefte sykdom, men også om å forstå hva pasienten og pasientens familie trenger. Hos barn med kramper og/eller andre kroppslige...