Helene Hauken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Helene Hauken

Helle-Marie Brennvall, Helene Hauken, Steinar Hunskår, Torben Wisborg, Erik Zakariassen
21.04.2015
Along with the Emergency Medical Communication Centres (EMCCs) and the ambulance service, the out-of-hours primary health care system comprises the emergency medical services outside hospitals ( 1 ,...
Helle-Marie Brennvall, Helene Hauken, Steinar Hunskår, Torben Wisborg, Erik Zakariassen
21.04.2015
Legevaktordningen utgjør sammen med de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK-sentralene) og ambulansetjenesten de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus ( 1 , 2 ). I henhold til...