Helena Niemi Eide

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for smittevern og beredskap

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med tolking av resultater og utarbeiding og revisjon av manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Helena Niemi Eide er lege og master i folkehelse.

Artikler av Helena Niemi Eide
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media