Heidi W. Haugland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi W. Haugland

Anders Sangesland, Heidi W. Haugland, Inger Anne Næss, David J. Stevens
12.01.2021
A man in his sixties was hospitalised with vision loss due to second-stage syphilis. Ocular syphilis is a rare and serious condition. The incidence of syphilis is increasing, and since delayed...
Anders Sangesland, Heidi W. Haugland, Inger Anne Næss, David J. Stevens
11.01.2021
En mann i 60-årene ble innlagt på sykehus med synstap grunnet syfilis i sekundærstadiet. Okulær syfilis er en sjelden og alvorlig tilstand. Forekomsten av syfilis er økende, og siden sen diagnose kan...