Heidi Vihovde Sandvig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Vihovde Sandvig

Heidi Vihovde Sandvig, Alice Gustavsen, Rønnaug Solberg, Sven Simonsen, Anna Bjerre, Anders Kyte, Terje Rootwelt
29.11.2007
Terminal nyresvikt hos spedbarn er en sjelden tilstand. Det finnes ikke gode tall for forekomsten i Norge, men i Storbritannia er prevalensen for terminal nyresvikt 17,8 per million barn under fire...