Heidi Syre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Stavanger universitetssjukehus

Heidi Syre er ph.d. og spesialist i medisinsk mikrobiologi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjema og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Heidi Syre
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media