Heidi Ormstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Heidi Ormstad er professor i biomedisin ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Universitetet i Sørøst-Norge og Fakultet for helsevitenskap, OsloMet – storbyuniversitetet.

Artikler av Heidi Ormstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media