Heidi Ormstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Ormstad

Heidi Ormstad, Martinus Løvik
10.08.2002
Tabell  1 Definisjoner og størrelsesinndeling av luftbårne partikler Svevestøv Støvpartikler som holder seg svevende i en viss tid (partikler mindre enn 75 m m i aerodynamisk diameter). Nedfallstøv...
Heidi Ormstad
30.04.2001
Artikkelen bygger på en oversiktsartikkel publisert i Toxicology (1) Det er i dag bred enighet om at forekomsten av astma og allergi har økt i de senere år (2 – 4). Årsakene til den økende...