Heidi Ormstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Ormstad

Ingebjørg Lavrantsdatter Kyrdalen*, Ingerid Laukli*, Geir Dunseth, Anette Hylen Ranhoff, Bjørn Heine Strand, Heidi Ormstad
08.03.2021
Ved å måle ganghastighet hos eldre personer som kommer til ordinære konsultasjoner, kan fastlegen identifisere risiko for funksjonssvikt og skrøpelighet på et tidlig tidspunkt og differensiere videre...
Heidi Ormstad, Martinus Løvik
10.08.2002
Tabell  1 Definisjoner og størrelsesinndeling av luftbårne partikler Svevestøv Støvpartikler som holder seg svevende i en viss tid (partikler mindre enn 75 m m i aerodynamisk diameter). Nedfallstøv...
Heidi Ormstad
30.04.2001
Artikkelen bygger på en oversiktsartikkel publisert i Toxicology (1) Det er i dag bred enighet om at forekomsten av astma og allergi har økt i de senere år (2 – 4). Årsakene til den økende...