Heidi Merete Rudi

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Merete Rudi

Heidi Merete Rudi
11.03.2014
Min oppvekst var lite preget av akademisk innflytelse, men av samfunnsengasjerte og politisk aktive formødre. Både mor og mormor var meningssterke og taleføre kvinner som i liv og levnet formidlet at...