Heidi Lindland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Lindland

Heidi Lindland
09.09.2004
«Doktor Ellen» er et begrep i fiskerikommunen Øksnes i Vesterålen. Hun har vært bygdas trofaste lege i 24 år, og tenker å forbli det. Innbyggerne betrakter henne som sin gode hjelper, og vet at hos...
Heidi Lindland
23.09.2004
Han trekker fulle forelesningssaler. Og studentene møter ikke opp fordi de må, men fordi undervisningen er morsom. Dessuten vet de at de får bruk for det de hører. Foto Heidi Lindland Jeg hadde...
Heidi Lindland
02.12.2004
Som nestleder i helsekomiteen i Kosovo var Salih Tahiri en anerkjent lege og politiker. Da Slobodan Milosevic kom til makten, ble alt snudd på hodet. Tahiri mistet jobben, ble truet med fengsel og...
Heidi Lindland
03.02.2005
Hun er blitt kalt «Akers akademiske råskinn» – og er stolt av det. Kari Sletnes har vært toppsjef ved Aker universitetssykehus og var første kvinnelige direktør ved kirurgisk divisjon ved Ullevål...