Heidi Glosli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Heidi Glosli

Heidi Glosli
06.05.2004
Transgene dyremodeller er nyttige verktøy i kartleggingen av ulike geners funksjon i deres naturlige miljø. Ved å studere genene i en hel og for øvrig frisk organisme, er det mulig å se på effektene...