Hege Tvedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse-Vest

Stavanger universitetssjukehus

Forfatterbidrag: planlegging, deltakelse og gjennomføring av forskningsprosessen, intervju av deltakerne, utforming/design, datainnsamling, analyse, fortolkning, litteratursøk og utarbeiding av manuskriptet.

Hege Tvedt er klinisk sosionom med master i rus- og psykisk helsearbeid og utfører rustilsyn på somatiske sengeposter.

Artikler av Hege Tvedt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media