Hege Raastad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Raastad

Hege Raastad
01.10.2018
Øivind Larsen, Gunnar Ridderström, Magne Nylenna Planlegging for helse og trivsel 328 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 449 ISBN 978-82-450-2364-0 «Helseproblema er...