Hege Langli Ersdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Langli Ersdal

Guttorm Brattebø, Hege Langli Ersdal, Torben Wisborg
09.12.2019
Training of interprofessional teams with the aid of simulation methods is used especially in preparation for medical emergencies. There is now good evidence of the importance of such training for...
Guttorm Brattebø, Hege Langli Ersdal, Torben Wisborg
09.12.2019
Trening av tverrprofesjonelle team med bruk av simulering brukes særlig ved forberedelse til akuttmedisinske situasjoner. Det foreligger nå god dokumentasjon for at slik trening har betydning for...