Hege Kersten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hege Kersten

Hege Kersten, Sabine Ruths, Torgeir Bruun Wyller
10.09.2009
Rasjonell farmakoterapi i sykehjem kompliseres av stadig sykere pasienter som behandles med et økende antall legemidler med komplekse virkningsmekanismer. Sykehjemspasientenes multimorbiditet, organ...