Håvard Wahl Kongsgård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håvard Wahl Kongsgård

Håvard Wahl Kongsgård
04.03.2011
Økonomisk vekst og velstand blir sett på som en viktig garantist for fred, men det er usikkert om militær bruk av bistand bedrer den lokale sikkerheten. Slik bistand kan føre til et uklart skille...