Håvard Skeidsvoll

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håvard Skeidsvoll

Johannes Bjørnstad, Harald Nyland, Håvard Skeidsvoll, Leif Aanderud, Svein Eidsvik
30.06.2002
I Norge er det ca. 10 000 registrerte sportsdykkere. All dykking er forbundet med flere typer medisinske problemer. Det alvorligste er trykkfallssyke, som oppstår under oppstigning fra et dykk eller...
Marit Grønning, Frode Svendsen, Håvard Skeidsvoll, Kari Øen Jones, Per Torgeir Nilsen
10.05.2002
Spastisitet er et vanlig forekommende fenomen ved sykdom eller skade i sentralnervesystemet, som for eksempel multippel sklerose, hjerneslag og ryggmargsskade. Fenomenet er definert som en...
Bjørn Bjorvatn, Fred Holsten, Håvard Skeidsvoll
10.08.2001
Periodiske beinbevegelser under søvn er et ukjent begrep for mange leger. Dette ble tidligere kalt nattlig myoklonus. På engelsk benyttes betegnelsen ”periodic limb movements in sleep” (PLMS), fordi...