Håvard A. Sæverud*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håvard A. Sæverud*

Håvard A. Sæverud*, Per Gerlyng
11.02.2010
Nye medisinar mot psykiske lidingar kjem mange pasientar til gode. Men desse medikamenta kan ha til dels sjeldne, men alvorlege biverknadar som krev tverrfagleg tilnærming. Retningsliner for...