Håvard Furunes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Håvard Furunes

Håvard Furunes, Per Olav Vandvik
29.01.2009
Fraktur i os scaphoideum, håndrotens båtbein, er den klart hyppigst forekommende håndrotsfrakturen, med årlig insidens på 43/100 000 i en tidligere norsk studie ( 1 ). Konvensjonell røntgen...
Håvard Furunes, Olav Spigset, Lars Slørdal
18.12.2003
Heroin (diamorfin, diacetylmorfin) ble første gang syntetisert i 1874 av C.R. Wright ved St. Mary’s Hospital i London. I 1898 kom den første publikasjonen om heroin, som omhandlet bruk ved...