Håvar Knutsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Håvar Knutsen (f. 1947) er spesialist i blodsykdommer, overlege og medforfatter av det nordiske handlingsprogrammet for myeloproliferative sykdommer.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Han har mottatt foredragshonorar og fått dekket reisekostnader til internasjonale kongresser fra Novartis.

Hematologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Artikler av Håvar Knutsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media