Harald Stordahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Stordahl

Harald Åsheim, Kjell Bjørgvin Nilsen, Harald Stordahl, Konny Johansen
20.03.2001
Høsten 1999 ble det satt i gang et prosjekt i regi av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Nordland psykiatriske sykehus. Anonymitet har vært sikret ved at vi tok utgangspunkt i forskrivers...