Harald Søren Storaker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Søren Storaker

Harald Søren Storaker
05.03.2013
Takk for artikkel om psykososiale tilhøve og alkoholfråhald i Tidsskriftet nr. 1/2013 ( 1 ). Einsemd treng ikkje vere resultat av fråhald, for somme er det årsaken til fråhaldet. Dersom ein hadde...