Harald Rambøl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Rambøl

Harald Rambøl
10.11.2001
Som sportsdykker og allmennmedisiner gjennom snart 30 år har jeg med interesse lest Otto Molværs redaksjonelle artikkel i Tidsskriftet nr. 17/2001 (1) og Einar Thorsens kommentar i nr. 22/2001 (2). I...