Harald Nes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Harald Nes er spesialist i radiologi og overlege ved Radiologisk avdeling, Haugesund sjukehus. Han er styremedlem i Norsk radiologisk forening.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Harald Nes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media