Harald Brunvand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Brunvand

Jan Hysing, Harald Brunvand
03.12.2009
De siste 15 år har det foregått en betydelig teknologisk utvikling innenfor medisinsk elektrofysiologi. Vi har i dag et behandlingstilbud for de fleste regelmessige supraventikulære arytmier, som...
Harald Brunvand, Erik Kongsgård, Thor Edvardsen, Svein Simonsen, Thore H. Pedersen, Harald M. Karlsen, Odd Geiran
24.08.2006
Hjertesvikt ledsaget av hypotensjon med eller uten kardiogent sjokk har høy sykelighet og dødelighet. Historisk var mortalitet 70 – 80 % ved hjerteinfarkt med kardiogent sjokk ( 1 , 2 ). Etter...
Jarle Jortveit, Harald Brunvand
10.08.2006
Hvert år får ca. 12 000 nordmenn et akutt hjerteinfarkt ( 1 ). Akutt hjerteinfarkt er en viktig årsak til sykelighet og død, spesielt hos eldre pasienter. Hjerte- og karsykdommer utgjorde 39 % av...
Harald Brunvand, Erik Øie
03.04.2003
En celle kan dø ved apoptose eller onkose. Ved apoptose dør cellen med intakt cellemembran og forsvinner uten å etterlate spor. Onkose fører til destruksjon av cellemembranen og en sekundær...
Jarle Jortveit*, Torstein Gundersen, Synnøve Emblem Holte, Harald Brunvand
28.02.2008
Pasienter som innlegges ute av stand til å redegjøre for egen sykehistorie og uten medfølgende innleggelsesskriv fra lege eller andre er ikke en uvanlig foreteelse ved medisinske avdelinger. Dette...
Rune Eggum, Kjell Saatvedt, Harald Brunvand, Terje Strand, Thore H. Pedersen, Jan L. Svennevig
02.06.2005
En 54 år gammel mann gjennomgikk hjerteinfarkt i 1989 og ble da streptokinasebehandlet. I 1998 fikk han utført perkutan koronar intervensjon (PCI) med innleggelse av stent i høyre...
Jarle Jortveit, Hilde S. Køien, Torstein Gundersen, Harald Brunvand
08.09.2005
Trombolytisk behandling ved akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon eller venstre grenblokk ved EKG reduserer både sykelighet og død ( 1 ). Tiden fra symptomdebut til trombolytisk behandling og...