Harald Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Berg

Harald Berg
28.05.2003
I en notis i Aftenposten 21.3. 2003, med overskriften Leger vil jobbe lenger , hevder direktør Per Haugum ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell at det skjuler seg en del «sovende» leger...