Hans Torvald Haugo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Torvald Haugo

Hans Torvald Haugo
14.01.2019
Øyelegeforeningens førerkortgruppe ønsker omkamp om håndtering av synskrav til førerkort ( 1 ). Forslagene er i strid med intensjonene om oppgavedeling og kan bidra til økt press på...