Hans Olav Fjærli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Olav Fjærli

Karl-Olaf Wathne, Hans Olav Fjærli, Trond Flægstad, Tore G. Abrahamsen
30.04.2003
Pneumoni er globalt sett hyppigste dødsårsak for barn under fem år. Årlig dør fire millioner barn av pneumoni. Mer enn 60 % av disse forårsakes av pneumokokker og Haemophilus influenzae serotype b (...