Hans-Olav Fjærli

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans-Olav Fjærli

Hans Henrik Odland, Bernward Zeller, Hans-Olav Fjærli, Ole Zimmer
10.11.2001
Det er ikke uvanlig at barn innlegges i sykehus med mistanke om alvorlig bakteriell infeksjon med symptomene høy feber og redusert allmenntilstand (1). Som regel finner man raskt årsaken i den videre...
Hans-Olav Fjærli, Teresa Farstad, Trygve Tjade
10.09.2000
Respiratorisk syncytialvirus (RSV) er på verdensbasis en av de viktigste årsakene til sykdom i de nedre luftveier hos små barn (1, 2). Sykdommen opptrer i tempererte strøk som årlige utbrudd om...
Helvi Holm Samdal, Hans Blystad, Anne Eskild, Hans-Olav Fjærli, Svein Arne Nordbø, Babill Stray-Pedersen, Hans Petter Torvik
10.04.2000
Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) utførte i 1997 en studie av forekomst av antistoffer mot hepatitt C-virus i et tilfeldig utvalg av gravide kvinner i Norge. Resultatene tydet på at...
Unni Sandaker Blom, Bernward Zeller, Karl Viktor Perminow, Hans-Olav Fjærli
30.11.2000
Kawasakis syndrom eller febrilt mukokutant lymfeknutesyndrom ble første gang beskrevet i Japan i 1967 (1). Syndromet klassifiseres vanligvis som en vaskulittsykdom, og diagnosen stilles på grunnlag...
Christine Olbjørn, Hans-Olav Fjærli
11.03.2010
Ved feber hos barn kan det ofte være utfordrende å finne årsaken, spesielt dersom symptomene kommer og går. Etnisiteten kan være nøkkelen til riktig diagnose og dermed korrekt behandling. En tre år...