Hans Magnus Solli*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Magnus Solli*

Hans Magnus Solli*
14.08.2003
Etter mønster fra Bismarcks sosialforsikringslover fra 1880-årene har uførhetsbegrepet en sentral normativ funksjon i vestlige industrisamfunns trygdeordninger ( 1 ). Et nødvendig vilkår for at den...