Hans M. Nordahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans M. Nordahl

Erling Dalen, Jostein Holmen, Hans M. Nordahl
27.01.2015
It is well known that substance abuse, including alcohol abuse, leads to increased risk of mortality ( 1 , 2 ). In Norway, more than 650 people die each year from substance-related disorders,...
Erling Dalen, Jostein Holmen, Hans M. Nordahl
27.01.2015
Det er velkjent at rusmiddelmisbruk, inkludert alkoholmisbruk, medfører økt risiko for død ( 1 , 2 ). I Norge dør mer enn 650 personer av rusrelaterte sykdommer å...