Hans Kristian Haugland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Kristian Haugland

Olav Karsten Vintermyr, Robert Skar, Ole Erik Iversen, Hans Kristian Haugland
17.01.2008
I Norge får hvert år om lag 300 kvinner diagnosen livmorhalskreft og om lag 100 kvinner dør av sykdommen ( 1 ). Plateepitelkarsinomer utgjør omkring 80 % av tilfellene, og de utvikler seg over tid...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
25.02.2014
Despite clearly defined political goals for electronic interaction between hospitals and national health registries, little has happened in Norway. Proposals for structured data entry in electronic...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
25.02.2014
Despite clearly defined political goals for electronic interaction between hospitals and national health registries, little has happened in Norway. Proposals for structured data entry in electronic...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
25.02.2014
Til tross for uttalte politiske mål om elektronisk samhandling mellom sykehus og nasjonale helseregistre har lite skjedd i Norge. Forslag om dataregistrering i strukturert form i elektronisk...
Roger Bjugn, Bettina Casati, Hans Kristian Haugland
27.05.2014
I vår kronikk påpekte vi at praktisk realisering av politiske overordnede mål er et komplekst samspill mellom ulike aktører i helsevesenet. Suksessen som Ontario har hatt med sitt prosjekt for...