Hans Kristian Flaatten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Kristian Flaatten

Marius Kalsås Worren, Anders Kjellevold Storesund, Rajinder Sharma, Olav Karsten Vintermyr, Stig Gjerde, Hans Kristian Flaatten
16.10.2018
A woman in her late thirties was hospitalised owing to cough and dyspnoea. She had previously been examined by her general practitioner, who suspected bronchial asthma. Upon admission, she was judged...
Marius Kalsås Worren, Anders Kjellevold Storesund, Rajinder Sharma, Olav Karsten Vintermyr, Stig Gjerde, Hans Kristian Flaatten
10.10.2018
En kvinne i slutten av 30-årene ble innlagt ved sykehus grunnet hoste og dyspné. Hun hadde i forkant vært utredet hos fastlegen, som mistenkte asthma bronchiale. Ved innleggelse ble hennes tilstand...
Hans Kristian Flaatten
23.08.2011
Stokland, Olav Kardiovaskulær intensivmedisin 2. utg. 468 s, ill Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011. Pris NOK 648 ISBN 978-82-02-32785-9 Dette er sjelden vare: En lærebok om intensivmedisin for...