Hans K. Flaatten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans K. Flaatten

Sidsel Aardal, Kjersti Berge, Kjell Breivik, Hans K. Flaatten
07.04.2005
I Norge, som i resten av Norden, er de fleste intensivavdelinger en del av fagområdet anestesiologi, og er derfor vanligvis organisert som en seksjon under anestesiavdelingen. Videre er det vanlig å...
Jon Birger Haug, Dag Berild, Bjørn Blomberg, Johan N. Bruun, Hans K. Flaatten, Rafael Alexander Leiva, Steinar Skrede, Dag Torfoss, Øystein Undseth
20.08.2013
Det er mindre grunn enn noensinne til en avvikling av det «norske» sepsisregimet for pasienter i intensivavdelinger, slik Nordøy & Laake tar til orde for i Tidsskriftet nr. 10/2013 – hvor de...
Steinar Skrede, Siri Tandberg Nygård, Nina Langeland, Hans K. Flaatten
20.08.2013
I et innlegg i Tidsskriftet nr. 10/2013 retter Nordøy & Laake kritikk mot at man i de kommende nasjonale retningslinjene for bruk av antibiotika i spesialisthelsetjenesten anbefaler at...