Hans Høvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Høvik

Kjeld Malde, Ole Andreas Bjordal, Hans Høvik, Sverre Borgen, Nils Kolstrup
11.05.2006
Sviktende rekruttering til allmennmedisin og EØS-reglene om tre års klinisk utdanning før en lege selvstendig kan praktisere for trygdens regning har reist spørsmål om organiseringen av utdanningen i...