Hans Chr. Blom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Chr. Blom

Hans Christian Blom, Randi Duesund, Kari Rotegård, Ylva Sandness
14.06.2007
Alle helseinstitusjoner er ved smittevernloven av 1.10. 1995 pålagt registrering, analyse og rapportering av sykehusinfeksjoner. I regi av Nasjonalt folkehelseinsitutt ble det i 2005 opprettet et...
Hans Christian Blom, Randi Duesund, Kari Rotegård, Ylva Sandness
14.06.2007
The Communicable Diseases Control Act (1995) requires all Norwegian health institutions to record, analyse and report hospital infections. The Norwegian Institute of Public Health set up a national...
Hans Chr. Blom, Erik Haakon Korvald
25.02.2014
Vi viser til den på mange måter interessante artikkelen i julenummeret 2013 av Einar Sudmann og medarbeidere ( 1 ). Denne artikkelen er plassert under Medisinsk historie, og i sammendraget nevnes at...