Hans Chr. Blom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : hchrbl@online.no

Hans Chr. Blom (f. 1940) er pensjonert ortoped.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Artikler av Hans Chr. Blom
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media