Hanne Storm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Storm

Bjarte Larsen, Hanne Storm
27.08.2009
Ferdighetssenteret ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo ble opprettet på nye Rikshospitalet i 2001. Det startet i det små med innkjøp av øvingsmodeller og produksjon av...
Erlend Hem, Øivind Ekeberg, Heidi Kiil Blomhoff, Berit Hyllseth*, Ragnhild H. Knudsen, Tor Norseth, Rolf K. Reed, Hanne Storm
30.06.2001
I flere rapporter i de seneste årene er det hevdet at medisinsk forskning i Norge har problemer (1 – 3). Lave bevilgninger, rekrutteringssvikt og manglende merittering av forskning er angitt som...