Hanne Stenberg-Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

RELIS Sør-Øst

Hun har bidratt med forslag til innhold, vurdert og kommentert manuset.

Hanne Stenberg-Nilsen er cand.pharm., jobber som farmasøyt og har lang erfaring med vurdering av legemiddelbivirkninger.

Artikler av Hanne Stenberg-Nilsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media