Annonse
Annonse

Artikler av Hanne Stenberg-Nilsen

Lillian Reiter, Hanne Stenberg-Nilsen
21.12.2017
Reseptfrie kosttilskudd med høye doser vitamin D har nylig kommet i salg på apotek. Produktene inneholder like høye doser som reseptbelagte vitamin D-preparater. Inntak av høye doser vitamin D uten...
Christian Haga, Mimi Stokke Opdal, Silja Skogstad Tuv, Per Henrik Zahl, Hanne Stenberg-Nilsen
08.11.2016
Digitalisglykosider har vært i utstrakt bruk ved behandling av hjertesvikt og supraventrikulære takykardier, spesielt ved atrieflimmer ( 1 ). Det finnes flere digitalisglykosider som brukes medisinsk...
Linda Amundstuen Reppe, Hanne Stenberg-Nilsen, Pernille Harg, Anne Bee Hegge, Anna Karine Lillefloth, Ingebjørg Buajordet
04.12.2008
I kliniske studier før markedsføring av legemidler er antall pasienter få, og studiepopulasjonene er nøye selektert og homogene. Vanligvis er det ikke mulig å oppdage alle sjeldne bivirkninger i...
Hanne Stenberg-Nilsen
30.04.2003
I denne artikkelen gjennomgås dokumentasjon og anbefalinger vedrørende bruk av flukonazol til gravide. En grundig vurdering av behandlingsbehov i forhold til risiko for fosteret er nødvendig når man...