Hanne Stenberg-Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Stenberg-Nilsen

Lillian Reiter, Hanne Stenberg-Nilsen, Henning Gustav Økland
12.04.2021
Many medicines prescribed for older patients have an unintended anticholinergic effect in addition to the primary intended effect. This may lead to adverse reactions such as dizziness and memory loss...
Lillian Reiter, Hanne Stenberg-Nilsen, Henning Gustav Økland
07.04.2021
Mange legemidler som forskrives til eldre pasienter har utilsiktet antikolinerg effekt utover den primære tilsiktede virkningen. Denne effekten kan føre til uheldige bivirkninger, som...
Anne Katrine Eek, Bjørn Oddvar Strøm, Gine Bakkehøi, Hanne Stenberg-Nilsen
21.08.2018
For many years, warfarin was the oral medication of choice in Norway for anticoagulation. Since 2012, however, several new drugs have become available: dabigatran, rivaroxaban, apixaban and edoxaban...
Anne Katrine Eek, Bjørn Oddvar Strøm, Gine Bakkehøi, Hanne Stenberg-Nilsen
21.08.2018
I mange år har warfarin vært enerådende i Norge som peroralt legemiddel ved behov for antikoagulasjon. Siden 2012 har imidlertid flere nye preparater blitt tatt i bruk: dabigatran, rivaroksaban,...
Lillian Reiter, Hanne Stenberg-Nilsen
21.12.2017
Reseptfrie kosttilskudd med høye doser vitamin D har nylig kommet i salg på apotek. Produktene inneholder like høye doser som reseptbelagte vitamin D-preparater. Inntak av høye doser vitamin D uten...
Christian Haga, Mimi Stokke Opdal, Silja Skogstad Tuv, Per Henrik Zahl, Hanne Stenberg-Nilsen
08.11.2016
Digitalisglykosider har vært i utstrakt bruk ved behandling av hjertesvikt og supraventrikulære takykardier, spesielt ved atrieflimmer ( 1 ). Det finnes flere digitalisglykosider som brukes medisinsk...
Linda Amundstuen Reppe, Hanne Stenberg-Nilsen, Pernille Harg, Anne Bee Hegge, Anna Karine Lillefloth, Ingebjørg Buajordet
04.12.2008
I kliniske studier før markedsføring av legemidler er antall pasienter få, og studiepopulasjonene er nøye selektert og homogene. Vanligvis er det ikke mulig å oppdage alle sjeldne bivirkninger i...
Hanne Stenberg-Nilsen
30.04.2003
I denne artikkelen gjennomgås dokumentasjon og anbefalinger vedrørende bruk av flukonazol til gravide. En grundig vurdering av behandlingsbehov i forhold til risiko for fosteret er nødvendig når man...