Hanne Skeie*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for klinisk og molekylær medisin

NTNU

og

Avdeling for klinisk farmakologi

St. Olavs hospital

Hun har bidratt med utforming/design, datainnsamling, analyse og tolkning av data, utarbeiding/revisjon av manuset og godkjenning av innsendte manusversjon.

Hanne Skeie er lege i spesialisering del 1 ved Voss sjukehus.

Artikler av Hanne Skeie*
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media