Hanne Sættem Beltesbrekke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Sættem Beltesbrekke

Hanne Sættem Beltesbrekke, Mari Bergan Husa, Harald Vik-Mo
09.09.2010
Kliniske studier har vist at primær mekanisk åpning av koronararterie med perkutan koronar intervensjon (PCI) er det beste behandlingsalternativet ved akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon i EKG ( 2...