Hanne Quarsten

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Hanne Quarsten (f. 1965) er forsker, dr.philos og cellebiolog.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt tilskudd fra EU-Interreg ÖKS for forskningsprosjektet ScandTick Innovation.

Artikler av Hanne Quarsten
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media