Hanne Marie Høybråten Sigstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hanne Marie Høybråten Sigstad

Hanne Marie Høybråten Sigstad
08.01.2004
I en pasient-behandler-relasjon vil pasienten alltid ha en svakere posisjon. Ifølge pasientrettighetsloven er legene pålagt å sikre pasientenes mulighet til medvirkning. Hvordan er det mulig å få...